Encoder & Decoder—Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.